Adalet olmadan düzen olmaz.
Adres
  • Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Caddesi No:14/17 Merkez/Isparta

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin ele alındığı hukuk dalıdır. Çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşmenin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş güvencesi, çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve sonuçları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler.

Bugün mahkemelerde en çok görülen davalar arasında yer alan iş ve sosyal güvenlik hukuku davalarıdır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında en çok görülen davalar ise ihbar, kıdem ve fazla mesai alacakları gibi alacaklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine işe iade davaları da dikkatle incelenmesi gereken ve çalışılması gereken davalar arasında yer almaktadır.

İşçinin haklarının korunması önemli olduğu gibi kötü niyetli işçiler karşısında işverenlerin de hakları korunmalıdır. Aksi takdirde mükerrer ödemeler söz konusu olabilir.

MERVE AYDEMİR Hukuk ve Avukatlık Bürosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi,

* İş hukuku dava ve dilekçelerinin hazırlanması,

* Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,

* Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,

* İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık
yapılması,

* İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,
* Mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması,

* Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,

* Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,

* Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin
feshi halleri,

* İş Sözleşmesi hazırlanması,

* İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü,

* işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikâyet yolu ile temsili.


İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama