Adalet olmadan düzen olmaz.
Adres
  • Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Caddesi No:14/17 Merkez/Isparta

İŞVERENİN SİGORTA KAYITLARINDA GİRDİ ÇIKTI YAPMASI NEDİR? BU DURUM TAZMİNAT VE İŞÇİLİK ALACAKLARINIZI ETKİLER Mİ?

İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirim göndermek suretiyle işçiye çıkış vermesi ve tekrar sigorta girişini yapma işlemini işverenin girdi-çıktı yapması olarak adlandırmaktayız. İşverenler, gerçekliği olmayan girdi-çıktıları işçinin işçilik haklarını ortadan kaldırabileceği düşüncesiyle yapmaktadırlar. Hatta işverenler bu yaptıkları çıkışlarda özellikle istifa kodunu kullanmaktadırlar. Ödeme yapmaktan kurtulmak amacıyla istifa kodunu kullanarak işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yasal haklarına elinden almaya çalışmakta aynı zamanda ise girdi çıktı yaparak kıdeminizi sıfırladıklarını düşünmektedirler. Bu işlemler zaten SGK tarafından gerçekliği ile ilgili araştırma yapılmamakta ve işverenin bildirimi ile sistem üzerine işlenmektedir. 


Yukarıda işverenin girdi çıktı yapması olayının niteliği genellikle hangi kod ve ne şekilde yapıldığı açıklanmıştır. Ancak işverenler her ne kadar bu şekilde işlem gerçekleştirmiş olsalar da haklarınızın önüne geçememektedirler. Konuya ilişkin olarak da sayısız Yargıtay kararı mevcuttur.


Yargıtay, işverenin çıktı-girdi davranışının sosyal güvenlik amacıyla kabul edilmiş bulunan kıdem tazminatı hakkının Yasanın amacına aykırı olarak sınırlaması sonucunu doğuracağını, bu nedenle yasal açıdan himaye edilemeyeceğini, işçinin buna muvafakat etmesinin de sonucu değiştirmeyeceğini hüküm altına almıştır. 


Yargıtay, işin ve işyerinin özellikleri gözetilerek ve fesih tarihleri ile yeniden işe başlama günleri arasında geçen süreler göz önünde tutularak, işverenin bu davranışının işçiye daha az kıdem tazminatı ödeme amacına yönelik olması halinde; tüm hizmet süresine göre, son ücretten kıdem tazminatı hesaplanarak ödenen kısımlar mahsup edildikten sonra kalanın ödenmesi gerekeceği şeklinde görüşünü açıkça belirtmiştir. 


Yargıtay’ın da hüküm altına aldığı üzere işverenden işçilik alacaklarınızı talep etme hakkınız bulunmaktadır. İşveren işçilik haklarını ödemediği takdirde işçi, arabulucuya başvurarak anlaşma yapma yoluyla  anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla tüm haklarını talep edebilecektir. Kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, ihbar süresi ve tazminatı  gibi işçinin çalışma süresine bağlı olan tüm haklarda işçinin aynı işyerindeki toplam çalışma süresi esas alınır. İşe girdiğini tarihten işten ayrıldığınız tarihe kadar olan toplam dönem birlikte değerlendirilir ve yasal haklar buna göre hesaplanır.


Ancak belirtmekte fayda vardır ki her işçinin işverenle yaşadığı sorun aynı olmayabilir. İşverenler farklı şekillerde bu işlemi gerçekleştirebilmektedir. Örnek vermek gerekirse bazı işverenler girdi çıktı yaparken; unvanınızı değiştirerek, kendisine ait veya ortaklığı bulunduğu farklı bir işyerine girişinizi yaparak, istifa dilekçesi imzalatarak, çıktı yaptıktan sonra araya zaman koymak suretiyle vb. şekillerde gerçekleştirmektedir. Bu sebeple her işçinin girdi çıktı yapılması konusunda yaşadığı sıkıntılar olayın gerçekleşme şekli ve kendi özelinde değerlendirilmeli, çizilecek yol durum ve şartlara göre şekillendirilmelidir. İşvereniniz size evrak imzalatmak istediği takdirde özellikle istifaya yönelik ise dikkatli olmanızda fayda vardır.


Bu sistem üzerinden yapılan girdi çıktılar işçilik haklarını her ne kadar etkilememekte ise de işsizlik ödeneği bakımından işçiyi sıkıntıya sokabilir. Çünkü işsizlik ödeneğine hak kazanmanın koşulları arasında “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak” şeklinde bir koşul bulunmaktadır. Girdi-çıktı yapılır ve işçi takip eden 120 gün içerisinde işsiz kalırsa, işsizlik ödeneğine hak kazanmada sorun yaşayabilir.


 Sonuç olarak aynı işverene ait işyerinde kağıt üzerinde giriş-çıkış yapılması ne kıdem tazminatınızı ne de ihbarı hakkınızı sona erdirir. Girdi çıktı işlemleri aralarda yapılmış olsa dahi en son işten ayrılışınız kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde sona erdirilirse, aynı işverende çalıştığınız girdi çıktılarla beraber toplam süre dikkate alınacak ve ödeme miktarı da son ücretiniz üzerinden hesaplanacaktır. Ancak yukarıda da izah edildiği üzere hak kaybına uğramamanız adına bu girdi çıktıların nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği de önem arz etmektedir. Konu ile alakalı olarak uzman bir görüş veya dava aşamasında destek almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşmanız mümkün olacaktır.


İletişim Bilgileri:
Av. Merve AYDEMİR
Tel No: 0507 593 2891
[email protected]
İş Adresi:
Pirimehmet Mah. 118. Cad. No:14/17 Merkez/Isparta

İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama