Adalet olmadan düzen olmaz.
Adres
  • Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Caddesi No:14/17 Merkez/Isparta

İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLEN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH BİLDİRİMLERİNDE KULLANILAN KOD29 NEDİR? KOD29’UN HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR? KOD29 İLE KARŞILAŞTIĞINIZ TAKDİRDE NE YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR?

KOD29 NEDİR?


 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgesinde işten ayrılış nedenleri tablosunda yer alan \"29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih – 4857 Sayılı Kanun Madde 25-II\" kodudur. Ancak 2021 Nisan ayı itibari ile bu kodlarla ilgili olmak üzere yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve kod29 kaldırılarak İş Kanunu’nun 25/II bendinde yer alan işverenin haklı fesih halleri için ayrı ayrı kod numaraları belirlenmiştir. İşvereniniz sizi işten çıkardığı takdirde işten çıkarılma nedeninize bu kodlar girildiği takdirde dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu kodlar 42-50 aralığında numaralandırılarak sayılmıştır. Bu kodlar girildiğinde ne anlam ifade ettiğini yazının sonunda yer alan tabloda görebilirsiniz. Kod29, yeni düzenlenen haliyle 42-50 aralığında kod girildiği takdirde bu durumun önemli olduğunu, hak kaybına uğradığınızı bilmeniz gerekmektedir.  


Ayrıca Genelgede yapılan değişiklik ile bundan böyle işten çıkartılan işçi için SGK’ya bildirim yapılırken, söz konusu fiillerin her biri ayrı kod ile gösterileceği için yeni işe alımlarda sonraki işveren işçinin daha önce hangi suçlamayla işten çıkartıldığını daha net bir şekilde görebilecek. Bu da işçinin yeni bir yerde işe girmesini güçleştirecektir.


BU KODLAR İLE İŞVEREN HAKLI NEDENLE FESHİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNDE HAK KAYBINIZ NEDİR?


İşverenin işçinin iş akdini geçerli feshi halinde işçi, kıdem ve ihbar tazminatını hak edemez. İşverenin iş sözleşmesini 25. maddede gösterilen haklı fesih gerekçeleri ile sonlandırması halinde işçinin iş kanununda gösterilen iş güvencelerinden yararlanması da mümkün olmayacaktır. Yararlanmayacağı bu güvencelerden en önemlisi de işsizlik maaşıdır. İşveren bazı hallerde bu kodların karşılığı olan nedenlere dayanarak işçinin iş akdine son vermek suretiyle kıdem ve ihbar tazminatı ödemekten imtina etmeye çalışmaktadır. Tazminat ödemekten kaçınmak için gerçekliği olmadığı halde bu yollara işveren tarafından başvurulduğu görülmektedir. 


PEKİ HAK KAYBINA UĞRADIĞINIZ BU DURUMDA NE YAPMALISINIZ?


Eğer haksız yere iş sözleşmeniz feshedildiyse ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davası açabileceğinizi bilmenizde fayda bulunmaktadır. Haksız yere sona erdirilen iş sözleşmelerinde işçinin arabulucuya gitme ve dava açma hakkı bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; İş hukuku yargılamasında, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğinin ileri sürülmesi halinde, feshin haklı olarak yapıldığının ispat yükü davalı işverene düşer. Genel tatil ve fazla mesai ücretinin ödendiğinin ispat külfeti de davalı işverene düşmektedir. (9.HD. 5.5.2008 E. 2008/13127 K. 2008/11357)


Ancak belirtmekte yarar var ki her somut olayın özelliğine göre talep edilebilecek haklar değişmektedir. Yukarıdaki dava hakları haksız fesih halinde haksız feshedildiğine dayanarak açabileceğiniz davalar olduğu gibi bu davalarla birlikte başkaca hak kaybınız var ise somut olay ile birlikte ayrıca değerlendirme konusu yapılması gerekmektedir. Bu aşamada da bir uzman görüşü almak ve bir hukukçu ile birlikte devam etmek daha sağlıklı olacaktır. Somut olaya göre Kıdem Tazminatı Davası, İhbar Tazminatı Davası, İşe İade Davası, İşe Başlatmama Davası, Boşta Geçen Süre Ücreti Davası, Kötüniyet Tazminatı Davası, Sendikal Tazminat Davası vb. davalar ile hak kaybınızın önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. KOD29 durumlarında ve iş sözleşmeniz ile alakalı olarak başkaca yaşadığınız sorunlarda ve başkaca uğradığınız hak kayıpları ve bunlar ile ilgili olarak hukuki kısımda neler yapılabileceği konuları ayrıca değerlendirilmelidir.


ÇIKIŞ BİLDİRGESİNDE YAZAN BU KODLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜ?


 Öncelikle bu kodlar SGK kayıtlarına işlenmektedir ve işlendiği takdirde başka bir işyerinde çalışmak istediğinizde bu kodlar karşınıza çıkmakta ve yeri geldiğinde işe alınmanıza engel oluşturmaktadır. SGK kayıtlarına işlenen işten ayrılış bildirisinin yapıldığı günden itibaren 10 gün içerisinde işvereninize başvurarak bu kodu düzeltmesini talep edebilirsiniz. İşvereniniz buna yanaşmadığı takdirde arabuluculukta anlaşmanız veyahut davayı kazandığınız takdirde SGK’ ya başvurarak düzeltmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca açılacak davada da bu kodun düzeltilmesi talep edilebilecektir.


 Sonuç olarak bu kodlar ile karşılaştığınız takdirde doğrudan işvereninize başvurabilirsiniz ancak sonuç alınamadığı takdirde devam edebileceğiniz yol arabuluculuk ve dava yolu olacaktır. Yapılan feshin haksız olduğu ortaya çıktığı takdirde işvereniniz yukarıda bahsi geçen tazminatları ödeme yükümlülüğü altına girecektir. İşe iade talebiyle dava açmak isteyen işçi fesih bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorundadır.


İletişim Bilgileri:
Av. Merve AYDEMİR
Tel No: 0507 593 2891
aydemirmervee@gmail.com
İş Adresi: Pirimehmet Mah. 118. Cad. No:14/17 Merkez/Isparta

İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama