Adalet olmadan düzen olmaz.
Adres
  • Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Caddesi No:14/17 Merkez/Isparta

Miras Hukuku

Miras Davaları medeni hukuku ilgilendiren bir alandır. Miras Davalarında günümüzde bir çok problem kişi vefatından sonra meydana gelmektedir. Zira miras bırakanın bir çok akrabası miras anlaşmazlıklarına düşmekte, kardeşler ve tüm aile kavgalı hale gelmektedir. Yine mirasçı sayısının artmasıyla birlikte tebligatlar ve satış işlemi gibi işlemlerin süresi de dikkate alınırsa mirasın paylaşılması yılları bazı davalarda on yılı bile bulabilmektedir. Bu bakımdan miras davaları titiz çalışma gerektiren önemli dava türlerindendir.

Bununla birlikte miras bırakan ölümünden önce vasiyetname bırakarak bir kısım mirasçılara miras bırakmak istememekte ve bu doğrultuda el yazısı veya noter suretiyle vasiyetname düzenlemektedir. Bu gibi işlemlerin de uzman bir avukat denetim ve gözetiminde yapılması tavsiye edilmektedir.

Miras Davaları

MERVE AYDEMİR Hukuk ve Avukatlık Bürosu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* Veraset ilamı alınması,

* Vasiyetname düzenlenmesi,

* Vasiyetnamenin iptali,

* Tenkis davası açılması,

* Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,

* Mirasçılık belgesinin iptali davası,

* Mirasın reddi davası açılması,

* Muris muvazaası davaları açılması,

* Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,

* Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz.


İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama